Konferenca trendi na področju družbene odgovornosti 2015: med upravljanjem s tveganji in inovacijami

Ekvilib Inštitut in UN GC Slovenija vabita na konferenco Trendi na področju družbene odgovornosti z osrednjo temo Med upravljanjem s tveganji in inovacijami. Soorganizaciji konference se pridružujejo IEDC – Poslovna šola Bled ter Mreža za družbeno odgovornost Slovenije.

Koncept družbene odgovornosti je v poslovnem svetu že dolgo prisoten, pa vendar še ni naredil potrebnega preboja. V zrelih podjetjih je sicer že jasen premik od  videnja družbene odgovornosti kot korporativne filantropije in marketinškega orodja k bolj strateški vlogi družbene odgovornosti kot del upravljanja, predvsem v povezavi s tveganji (risk management). 

Skupaj bomo odgovarjali na vprašanja:

•    Ali je to dovolj za transformativno vlogo, ki naj bi jo družbena odgovornost nosila in ali ni družbena odgovornost morda obstala na mestu in se izpela v svoji vlogi?
•    Ali je naslednja stopnica v razvoju družbene odgovornosti njena večja vloga v upravljanju z inovacijami?
•    Kako se družbena odgovornost lahko še bolje umesti v  upravljavske procese, kot so upravljanje tveganj, skladnost poslovanja, upravljanje s kadri, varovanja okolja, in kaj se ti procesi lahko naučijo od družbene odgovornosti?
•    Kako naj se družbena odgovornost bolj aktivno umesti v  sisteme inoviranja in zakaj je pomembno, da je v procesu inovacij vidik družbene odgovornosti prisoten od samega začetka?
•    Ali je domet družbene odgovornosti le na osebni in organizacijski ravni, ali lahko poseže tudi na sistemsko družbeno raven?

Na ta in številna druga vprašanja bomo, s pomočjo interaktivnih procesov, skušali odgovarjati s pomočjo praktikov, strokovnjakov in raziskovalcev družbene odgovornosti. 

 

 

Udeležba na konferenci je brezplačna, število mest pa je omejeno.
Zagotovite si mesto z zgodnjo prijavo!

Za podroben program in ostale informacije glede dogodka obiščite spletno stran konference www.mdos.si.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, četrte razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« in prednostne usmeritve 4.1. »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«.