G4 Reporting Software

360report - Your sustainability report360report...

  • ustvarja certificirano trajnostno (in CO2) poročilo (besedila, preglednice, grafe) v različnih jezikih
  • upravlja z vašimi podatki o trajnostnem poslovanju
  • naredi predizbiro materialnih vidikov in kazalnikov, ki temeljijo na različnih parametrih podjetja
  • predlaga ukrepe in cilje s svojo inteligentno povratno logiko
  • izračuna emisije podjetja
  • zajema GRI G4, UN Clobal Compact, ISO 26000 in Protokol o toplogrednih plinih

Več podrobnosti si lahko preberete tukaj.