Kdo smo

CSR Company smo eno izmed vodilnih svetovalnih podjetij, predani dodajanju vrednosti za poslovanje naših strank z vključitvijo načel družbene odgovornosti podjetij v njihove ključne strategije, politike, programe in ukrepe.

Zavezani smo vsem organizacijam, ki želijo narediti pravo stvar, in se trudimo, da jih spremenimo v zmogljivejša, odgovornejša, bolj angažirana in donosnejša podjetja.

V srednji in jugovzhodni Evropi CSR Company International predstavlja CSR Company Adria. Ustanovitelji CSR Company Adria (DOP, d.o.o.) so Aleš Kranjc Kušlan, zavod Ekvilib Inštitut in direktor podjetja CSR Company International, Martin Neureiter.

Spoznajte ekipo CSR Company Adria:

Aleš Kranjc Kušlan
Direktor podjetja DOP, d.o.o. in Ekvilib Inštituta
Ljubljana, Slovenija
  • Koordinator certificiranja Družini prijazno podjetje, katerega glavna cilja sta osveščanje podjetij o pozitivnem poslovnem učinku politik/kulture uravnovešenega zasebnega in poklicnega življenja, kakor tudi zagotavljanje primernih orodij za podjetja za implementacijo tovrstnih kadrovskih politik. Certifikat je bil razvit v okviru razvojnega partnerstva Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje, ki se je začelo leta 2006. Od takrat se je med imetnike certifikata vpisalo že več kot 170 podjetij.
  • Koordinator centra za holistično ergonomijo, ki se osredotoča na promocijo zdravja na delovnem mestu.
  • Vodja projekta Centralno vzhodno in južno evropska šola za družbeno odgovornost podjetij (Šola DOP). Projekt je bil izveden s finančno pomočjo programa Progress Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti Evropske komisije. Glavni cilj šole je vzpostaviti dolgoročni izobraževalni program o DOP (družbeni odgovornosti podjetij) v regiji Srednje, Vzhodne in Južne Evrope z namenom ne le spodbujanja družbene odgovornosti podjetij v in zunaj Evrope, ampak tudi seznanitev vseh deležnikov s celovitim naborom ključnih orodij in konceptov DOPa, ki jim bodo koristili v vsakodnevnem delu in poslovanju.
  • Pobudnik mreže za družbeno odgovornost Slovenije in vodja sekretariata mreže.
  • Član Evropskega panela svetovalcev za DOP v majhnih in srednje velikih podjetjih (2012).
  • Član Svetovalnega odbora pri Evropski komisiji za implementacijo okvira za človekove pravice in poslovanje za majhna in srednje velika podjetja (2012).
  • Član ustanovnega odbora Balkanske mreže za družbeno odgovornost.
  • Član pobude Ethos, pobude za pravično poslovanje na UNGC Slovenija.
  • Programski vodja letne mednarodne konference o družbeni odgovornosti.
Anita Ramšak
Svetovalka za človekove pravice za DOP, d.o.o.
Ljubljana, Slovenija

Anita Ramšak je doktorica sociologije, magistra človekovih pravic in demokracije, z univerzitetno diplomo iz komunikologije iz različnih univerz v Evropi, vključno z Evropskim med-univerzitetnim centrom za človekove pravice in demokratizacijo v Benetkah ter z univerz na Dunaju, v Novi Gorici in v Ljubljani. Trenutno je zaposlena kot vodja področja človekovih pravic in razvojnega sodelovanja v Ekvilib Inštitutu. Njene pretekle delovne izkušnje vključujejo delegacijo EU pri Združenih narodih v New Yorku in Amnesty International Slovenije. Dela tudi kot svetovalka pri raziskavah za svetovalni podjetji v EU-ju, Ecorys ZK in Ecorys Nizozemska. V zadnjih letih se aktivno vključuje na različna področja, vključno s spremljanjem področja človekovih pravic /human rights monitoring/,načrtovanja programov s področja človekovih pravic /human rights based programming/ ter ocen vplivov poslovnih in drugih politik, programov in investicij na človekove pravice /human rights impact assement/. Sodelovala je z različnimi organizacijami iz številnih držav, vključno iz Slovenije, Moldavije, Kenije in Senegala. Trenutno sodeluje tudi z CSR Company Adria na področju poslovanja z vidika človekovih pravic.

Petra Hartman
Strokovna sodelavka v Ekvilib Inštitutu
Ljubljana, Slovenija

Petra Hartman je leta 2008 diplomirala na Fakulteti za družbene vede, smer politologija. Z Ekvilib Inštitutom sodeluje od leta 2009, najprej v vlogi stažistke, kasneje pa kot strokovna sodelavka. Sodeluje na različnih slovenskih in mednarodnih projektih, povezanih z usklajevanjem zasebnega in poklicnega življenja ter družbeno odgovornostjo. Je urednica mesečnih novic Mreže za družbeno odgovornost Slovenije.