Vizija

Misliti in delovati na družbeno odgovoren način je naše naravno stanje. Naša vizija je, da to delimo s podjetji in državami po celem svetu, s tem da postanemo njihov izbrani svetovalec za DOP.

Živimo dinamično življenje v svetu, ki postaja vedno bolj zapleten. Okoljski, socialni, kulturni in ekonomski izzivi svetovnega formata so postali del našega vsakdana. 

Večanje dobička ni več edini kazalnik poslovne uspešnosti za tovrstne organizacije. Podjetja in organizacije iz vseh sektorjev morajo razumeti pomen uvedenega splošno sprejetega sistema načel in najboljših praks, ki jim bodo, če se izvajajo, dala družbeno dovoljenje za delovanje. 

Težimo k vzpostavitvi družbe, kjer resnica, poštenost, preglednost, pravičnost, človekove pravice, skrb za druge in vladavina prava spodbujajo kolektivno prizadevanje za skupno dobro ljudi, podjetij, držav in okolja.