Vrednote

Kot ekipo nas zavezuje predanost našim strankam. Povezujejo nas iste vrednote v okviru tehnične, regionalne in kulturne raznolikosti naših sodelavcev.  

Interes strank nam je na prvem mestu (Več o tem...)

 • Poznamo naše stranke in njihove potrebe
 • Zastavljamo rezultate storitev, za katere naše stranke menijo, da so pravilni in uspešni
 • Našim strankam nudimo kakovostno storitev, kakršno bi pričakovali tudi sami
 • Pomagamo, smo odzivni in vljudni tudi, če smo pod pritiskom

Cenimo ljudi, s katerimi sodelujemo (Več o tem...)

 • Spoštujemo in podpiramo tiste okoli nas: kolege, stranke ali poslovne partnerje
 • Izkazujemo dobro voljo med delom z drugimi, spore rešujemo mirno
 • Prisluhnemo mnenju drugih in priznavamo njihovo dobro delo, kjer potrebno
 • Zaupamo drugim, da bodo dobro opravili delo in jih vključujemo v naše delo
 • Prizadevamo si, da pridobimo zvestobo in zaupanje drugih
 • Pridobivamo znanje in izkušnje z delom z drugimi
 • Dajemo, spodbujamo in si prizadevamo za povratne informacije
 • Gradimo in podpiramo mreže okoli nas
 • Uporabljamo spretnosti, talente in kulturno raznolikost ljudi kot vir navdiha za naše delo in jih spodbujamo, da razvijejo svoj potencial
 • Priznavamo prispevke vsakogar k doseganju skupnih ciljev

Prevzemamo vodilno vlogo in osebno odgovornost (Več o tem...)

 • Vodimo z zgledom in delamo tako, kot govorimo
 • Delujemo z voljo in odločnostjo
 • Izzovemo in dovoljujemo drugim, da nas izzovejo
 • Obvladujemo tveganja in prevzemamo osebno odgovornost
 • Skrbimo za delovno okolje, ki ga podpirajo zagnanost, predanost in zabava
 • Sprejemamo ukrepe za izboljšanje upravljanja s časom in učinkovitosti dela
 • Razmišljamo o nadaljnjem razvoju

Prizadevamo si za kakovostno delo in najvišjo vrednost za stranke (Več o tem...)

 • Zastavimo si najboljše možne rezultate in dosledno načrtujemo za doseganje teh rezultatov
 • Predvidevamo probleme in smo inovativni pri iskanju načinov za njihovo odpravo
 • Menimo, da sta pomembna tako pregled nad celotno sliko kot tudi smisel za podrobnosti
 • Izkazujemo zagnanost in predanost k zagotavljanju kakovosti in pravočasnosti dela v okviru zastavljenega proračuna
 • Pregledujemo tekoče delo za izboljšave, da ostanemo osredotočeni in obdržimo smer

Ostajamo strokovni v vsem, kar počnemo (Več o tem...)

 • Ponujamo največjo vrednost za vloženi denar
 • Opravimo svoje delo po naših najboljših močeh
 • Sprejemamo obvladljiva tveganja
 • Iščemo in spodbujamo boljše načine za opravljanje dela
 • Pregledujemo in ocenjujemo naše delo, zbiramo povratne informacije in se učimo iz napak in uspehov
 • Učimo se celo življenje, z drugimi delimo spoznanja in znanje
 • Primerjamo se z merili uspešnosti, delimo dobre prakse in inovativne rešitve

Vrednotimo družbo in okolje kot vir našega dobrega počutja (Več o tem...)

 • V vseh primerih delujemo kot odgovorni državljani
 • Spoštujemo vladavino prava in pomagamo podjetjem in ljudem, da delujejo enako
 • Spoštujemo kulturno raznolikost ljudi, s katerimi delamo
 • Spodbujamo priložnosti za vse
 • Prispevamo k in pošteno koristimo vire okoli nas
 • Priznavamo, da smo soodgovorni za vzdrževanje trajnostnega okolja, tako naravnega kot oblikovanega s strani človeka

 

Vrednost, ki jo zagotavljamo našim strankam

Razvoj človeškega kapitala
Zaposleni bodo bolj motivirani, produktivnejši in bolj zvesti, s čimer se znižajo stroški zaposlovanja in usposabljanja. Trdna, zaupanja vredna blagovna znamka in pozitiven sloves strankam olajšata privabljanje najboljših talentov v svoje vrste.

Spodbujanje poslovnih inovacij in učenja
Prepoznavanje in vključevanje potreb in interesov deležnikov omogoča našim strankam boljše razumevanje njihovega okolja in širši vpliv na skupnost. To bo olajšalo identifikacijo in razvoj novih donosnih izdelkov in storitev.

Pospeševanje prodaje in zvestoba strank
Aktivnejši, bolj odprt, pregleden in iskren način obravnavanja strank in komuniciranja s strankami bistveno povečajo njihovo zvestobo do izdelkov in storitev podjetja. 

Povečanje razpoznavnosti blagovne znamke
Strategije DOP predstavljajo trden temelj za razvoj dobrega ugleda. Blagovne znamke, ki temeljijo na najboljših mednarodnih praksah in na okviru etičnih vrednot, lahko postanejo bolj razpoznavne, bolj spoštovane in nenazadnje bolj zaupanja vredne.

Zmanjševanje izpostavljenosti nefinančnemu tveganju
Strategije DOP zmanjšujejo tveganja, povezana z morebitno in nenadno škodo ugledu in uspehu podjetja. V povezavi z boljšo preglednostjo je to ključni dejavnik za vlagatelje, ki bodo bolj verjetno naklonjeni tovrstnim družbam. Oblikovanje pristne kulture znotraj družbe, v kateri velja, da »se dela pravo stvar in se to lahko tudi dokaže«, zmanjša tovrstna tveganja.  

Krepitev skladnosti z mednarodnimi regulativnimi okviri
Najsodobnejša strategija DOP pomaga našim strankam pri usklajevanju delovanja z nacionalnimi in mednarodnimi regulativnimi zahtevami.

Izboljševanje odnosov z lokalnimi oblastmi in državo
Dobri odnosi z lokalnimi oblastmi in državo olajšajo izvajanje dobrega poslovanja.