Komunikacijske strategije DOP

Uporabljamo različne strategije komuniciranja družbene odgovornosti podjetij, ki jih prilagodimoza vsak posamezen primer posebej glede na potrebe in standarde podjetja in njegovega okolja. Vse strategije komuniciranja DOP so ločijo tudi na notranje in zunanje ukrepe ter so prilagojene glede na status projekta. Delamo na lokalnih in mednarodnih projektih, z dolgoletnimi izkušjami na področju preoblikovanja internih projektov DOP v splošno sprejete in odobrene podjetniške ukrepe.

Edini ponujamo (pre)oblikovanje podjetja, projekta ali izdelka v znamko kot je Družbeno odgovorno podjetje, ki lahko izboljša vašo tržno stanje in poveča prodajo s pridobivanjem novih strank.