Strategija oblikovanja in izvajanja DO

Z našimi strankami aktivno sodelujemo pri oblikovanju strategij družbene odgovornosti podjetja in politik, povezanih s trajnostnim razvojem, poročanjem o DOP, proti podkupovanju in proti korupciji ter usklajevanju le-teh z obstoječimi vrednotami, pri čemer upoštevamo njihove specifične potrebe in cilje ter jim omogočimo, da prepoznajo konkurenčno prednost, ki jo DOP predstavlja za njihove poslovne cilje.

Različna podjetja se soočajo z različnimi stopnjami zavedanja o družbeni odgovornosti podjetij. To, skupaj s posebnostmi njihovega poslovanja, bo določilo vsebino strategije: nekateri se lahko odločijo, da bodo zavzeli »minimalno potrebno« držo, medtem ko se bodo drugi odločili za sodelovanje pri strateških prednostnih nalogah na posameznih področjih. V vsakem primeru, dobra strategija DOP:

  • Določi splošno smer, kamor želi podjetje s svojem delom na področju DOP
  • Določi specifična prednostna področja
  • Vzpostavi takojšnje nadaljnje korake