Usposabljanje, osebni razvoj in coaching

Organizacijska sprememba v smeri zahtev odgovornega poslovanja, specifična znanja in spretnosti na področju trajnostnega poslovanja, pridobljena z izkušnjami pri projektih DOP, se doseže preko namenskih usposabljanj na področju trajnostnega poslovanja in DOP.