Aleš Kranjc Kušlan

Aleš Kranjc Kušlan
Direktor podjetja DOP, d.o.o. in Ekvilib Inštituta
Ljubljana, Slovenija
  • Koordinator certificiranja Družini prijazno podjetje, katerega glavna cilja sta osveščanje podjetij o pozitivnem poslovnem učinku politik/kulture uravnovešenega zasebnega in poklicnega življenja, kakor tudi zagotavljanje primernih orodij za podjetja za implementacijo tovrstnih kadrovskih politik. Certifikat je bil razvit v okviru razvojnega partnerstva Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje, ki se je začelo leta 2006. Od takrat se je med imetnike certifikata vpisalo že več kot 170 podjetij.
  • Koordinator centra za holistično ergonomijo, ki se osredotoča na promocijo zdravja na delovnem mestu.
  • Vodja projekta Centralno vzhodno in južno evropska šola za družbeno odgovornost podjetij (Šola DOP). Projekt je bil izveden s finančno pomočjo programa Progress Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti Evropske komisije. Glavni cilj šole je vzpostaviti dolgoročni izobraževalni program o DOP (družbeni odgovornosti podjetij) v regiji Srednje, Vzhodne in Južne Evrope z namenom ne le spodbujanja družbene odgovornosti podjetij v in zunaj Evrope, ampak tudi seznanitev vseh deležnikov s celovitim naborom ključnih orodij in konceptov DOPa, ki jim bodo koristili v vsakodnevnem delu in poslovanju.
  • Pobudnik mreže za družbeno odgovornost Slovenije in vodja sekretariata mreže.
  • Član Evropskega panela svetovalcev za DOP v majhnih in srednje velikih podjetjih (2012).
  • Član Svetovalnega odbora pri Evropski komisiji za implementacijo okvira za človekove pravice in poslovanje za majhna in srednje velika podjetja (2012).
  • Član ustanovnega odbora Balkanske mreže za družbeno odgovornost.
  • Član pobude Ethos, pobude za pravično poslovanje na UNGC Slovenija.
  • Programski vodja letne mednarodne konference o družbeni odgovornosti.
Address:
Medvedova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija
Phone:
+386 (0)41 709 049
Email:
akk@ekvilib.org