Viri

Številni raziskovalni inštituti, mednarodne finančne in industrijske organizacije ter združenja civilne družbe so v zadnjih desetletjih razvila obsežno zbirko znanja na področju družbene odgovornosti, etike, korporativnega upravljanja in trajnosti. Njihovo delo podpira razvoj posebnih metodologij, meril in najboljših praks za upravljanje družbene odgovornosti in trajnosti.

Vabimo vas, da na tem mestu spoznate, kdo so te organizacije in tudi, kakšen je njihov prispevek k strateškemu razvoju poslovnega okolja.