Podjetje in ljudje

V CSR Company spoštujemo kulturno raznolikost ljudi, s katerimi sodelujemo. Njihove spretnosti, talente in kulturno raznolikost sprejemamo kot vir navdiha za naše delo. Cenimo in podpiramo tiste okoli nas. Za nas je pomembno, da jih spodbujamo, da razvijejo svoje potenciale v polni meri in da omogočimo priložnosti za vse.  

Trdno verjamemo, da se učimo vse življenje, da pridobivamo znanje in izkušnje na delu z drugimi in da resnična vrednost prihaja, kadar delimo pridobljeno znanje z drugimi. Prisluhnemo mnenju drugih in priznavamo zasluge, kjer je potrebno, ter s tem in z vzpostavitvijo dolgoročnih odnosov s kolegi, strankami in poslovnimi partnerji pridobivamo njihovo zvestobo in zaupanje.