Poslanstvo

Naše poslanstvo je, da omogočimo dobiček in da pomagamo podjetjem, vladam, zaposlenim, delničarjem in deležnikom, da v celoti dojamejo njegovo polno vrednost. 

Naše poslanstvo nas zavezuje, da:

  • dodajamo vrednost poslovanju naših strank z vključitvijo načel družbene odgovornosti podjetij v njihove ključne strategije, politike, programe in ukrepe.
  • izpolnjujemo specifične potrebe vsake od naših strank, ko pri delu uporabimo vse naše strokovno znanje in vire, z zavzetostjo in ustvarjalnostjo.
  • smo ves čas na razpolago našim strankam ter se obenem zavedamo, da pomisleki glede družbene odgovornosti vedno vključujejo ljudi, in zato zahtevajo takojšnjo pozornost.
  • smo prilagodljivi in fleksibilni v tolikšni meri, kot naše stranke potrebujejo, če to pomaga našim skupnim prizadevanjem za izboljšanje organizacijske odgovornosti.
  • smo zadovoljni s svojim delom šele, ko so zadovoljne naše stranke; z našim pristopom, metodologijo, s komunikacijo, z rezultati in s plačilom.
  • se počutimo kot zmagovalci šele, ko vidimo dobiček naših strank ob njihovem 100% odgovornem upravljanju.