Slovenija

Aleš Kranjc Kušlan

Aleš Kranjc Kušlan
Direktor podjetja DOP, d.o.o. in Ekvilib Inštituta
Ljubljana, Slovenija
  • Koordinator certificiranja Družini prijazno podjetje, katerega glavna cilja sta osveščanje podjetij o pozitivnem poslovnem učinku politik/kulture uravnovešenega zasebnega in poklicnega življenja, kakor tudi zagotavljanje primernih orodij za podjetja za implementacijo tovrstnih kadrovskih politik. Certifikat je bil razvit v okviru razvojnega partnerstva Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje, ki se je začelo leta 2006. Od takrat se je med imetnike certifikata vpisalo že več kot 170 podjetij.
  • Koordinator centra za holistično ergonomijo, ki se osredotoča na promocijo zdravja na delovnem mestu.
  • Vodja projekta Centralno vzhodno in južno evropska šola za družbeno odgovornost podjetij (Šola DOP). Projekt je bil izveden s finančno pomočjo programa Progress Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti Evropske komisije. Glavni cilj šole je vzpostaviti dolgoročni izobraževalni program o DOP (družbeni odgovornosti podjetij) v regiji Srednje, Vzhodne in Južne Evrope z namenom ne le spodbujanja družbene odgovornosti podjetij v in zunaj Evrope, ampak tudi seznanitev vseh deležnikov s celovitim naborom ključnih orodij in konceptov DOPa, ki jim bodo koristili v vsakodnevnem delu in poslovanju.
  • Pobudnik mreže za družbeno odgovornost Slovenije in vodja sekretariata mreže.
  • Član Evropskega panela svetovalcev za DOP v majhnih in srednje velikih podjetjih (2012).
  • Član Svetovalnega odbora pri Evropski komisiji za implementacijo okvira za človekove pravice in poslovanje za majhna in srednje velika podjetja (2012).
  • Član ustanovnega odbora Balkanske mreže za družbeno odgovornost.
  • Član pobude Ethos, pobude za pravično poslovanje na UNGC Slovenija.
  • Programski vodja letne mednarodne konference o družbeni odgovornosti.
Address:
Medvedova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija
Phone:
+386 (0)41 709 049
Email:
akk@ekvilib.org

Anita Ramšak

Anita Ramšak
Svetovalka za človekove pravice za DOP, d.o.o.
Ljubljana, Slovenija

Anita Ramšak je doktorica sociologije, magistra človekovih pravic in demokracije, z univerzitetno diplomo iz komunikologije iz različnih univerz v Evropi, vključno z Evropskim med-univerzitetnim centrom za človekove pravice in demokratizacijo v Benetkah ter z univerz na Dunaju, v Novi Gorici in v Ljubljani. Trenutno je zaposlena kot vodja področja človekovih pravic in razvojnega sodelovanja v Ekvilib Inštitutu. Njene pretekle delovne izkušnje vključujejo delegacijo EU pri Združenih narodih v New Yorku in Amnesty International Slovenije. Dela tudi kot svetovalka pri raziskavah za svetovalni podjetji v EU-ju, Ecorys ZK in Ecorys Nizozemska. V zadnjih letih se aktivno vključuje na različna področja, vključno s spremljanjem področja človekovih pravic /human rights monitoring/,načrtovanja programov s področja človekovih pravic /human rights based programming/ ter ocen vplivov poslovnih in drugih politik, programov in investicij na človekove pravice /human rights impact assement/. Sodelovala je z različnimi organizacijami iz številnih držav, vključno iz Slovenije, Moldavije, Kenije in Senegala. Trenutno sodeluje tudi z CSR Company Adria na področju poslovanja z vidika človekovih pravic.

Address:
Medvedova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija
Phone:
+386 (0)1 430 37 51
Email:
anita@ekvilib.org

Petra Hartman

Petra Hartman
Strokovna sodelavka v Ekvilib Inštitutu
Ljubljana, Slovenija

Petra Hartman je leta 2008 diplomirala na Fakulteti za družbene vede, smer politologija. Z Ekvilib Inštitutom sodeluje od leta 2009, najprej v vlogi stažistke, kasneje pa kot strokovna sodelavka. Sodeluje na različnih slovenskih in mednarodnih projektih, povezanih z usklajevanjem zasebnega in poklicnega življenja ter družbeno odgovornostjo. Je urednica mesečnih novic Mreže za družbeno odgovornost Slovenije.

Address:
Medvedova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija
Phone:
+386 (0)1 430 37 51
Email:
info@ekvilib.org
Subscribe to Slovenija