Οι υπηρεσίες μας

Προσαρμοσμένες λύσεις προς αναμόρφωση των επιχειρήσεων με ικανότητες ειδικά σχεδιασμένες  για να ανταποκρίνονται μπροστά στις προκλήσεις βιωσιμότητας που οργανισμοί αντιμετωπίζουν σήμερα.

Από την ανάπτυξη σωστών στρατηγικών  Ε.Κ.Ε. και προγραμμάτων, όπως ανάδειξη και εποικοδομητική εμπλοκή των ενδιαφερόμενων φορέων ενός οργανισμού,  υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας, υποβολή εκθέσεων/αναφορών GRI, επικοινωνία Ε.Κ.Ε. και εκπαιδεύσεις για αειφόρο ανάπτυξη, μέθοδοι για καταπολέμηση, διαφθοράς και δωροδοκίας, την κοινωνική ανάπτυξη και εταιρική ιδιότητα του πολίτη, προσφέροντας τεχνογνωσία, ενθουσιασμό και δημιουργικότητα καλύπτοντας πλήρως συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών μας.