Νέα αναφορικά με Ε.Κ.Ε.

Η CSR Company International συνεισφέρει σε διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης με άρθρα, καθώς και επιχειρηματικά συνέδρια και φόρουμ βιωσιμότητας. Μάθετε εδώ για τις τελευταίες εξελίξεις και τα γεγονότα σχετικά με ΤΗΝ Ε.Κ.Ε. καθώς και τη δική μας παρουσία ως CSR Consulting Ltd Κύπρου.