Πηγές

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, ένας μεγάλος αριθμός ερευνητικών ιδρυμάτων, διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρηματικών έχουν αναπτύξει ένα σημαντικό έργο  στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης, της ηθικής, της εταιρικής διακυβέρνησης και της βιωσιμότητας. Το έργο τους στηρίζει την ανάπτυξη ειδικών μεθοδολογιών, κριτηρίων αναφοράς και βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση της κοινωνικής ευθύνης και της βιωσιμότητας.

Σας προσκαλούμε εδώ για να μάθετε ποιοι είναι και ποια είναι η συγκεκριμένη συμβολή τους στη στρατηγική ανάπτυξης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.