Έλεγχος Ε.Κ.Ε.

Η CSR Consulting Ltd προσφέρει επίσης έλεγχο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η οποία είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική διαδικασία, με βάση το ISO 26000 πρότυπο Ε.Κ.Ε..

Έχοντας περάσει τον έλεγχο, οι πελάτες μας θα πάρουν σημαντικές πληροφορίες, καθοριστικές στη βελτιστοποίηση των πολιτικών κοινωνικής ευθύνης τους, στη στρατηγική πιλοτικής εφαρμογής και τον έλεγχο των κινδύνων, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και διακυβέρνησης, καθώς και στην ενίσχυση της κοινωνικής ευθύνης η οποία να είναι συναφής των επιχειρησιακών στόχων των οργανισμών τους και, επίσης, των διευθυντικών επιλογών τους:

Με τη λήψη του ελέγχου, οι πελάτες μας θα επωφεληθούν από την τεχνογνωσία μας όσον αφορά τη μεθοδολογία του ελέγχου και την εις βάθος γνώση του ISO 26000 & την τεχνογνωσία Ε.Κ.Ε..