Οι αξίες μας

Εμείς, ως ομάδα, είμαστε δεμένοι με αφοσίωση στους πελάτες μας. Μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, στο πλαίσιο της τεχνικής, περιφερειακής και πολυπολιτισμικής πολυμορφίας των ανθρώπων μας.

Βάζουμε το συμφέρον του πελάτη πάντα πρώτο (Μάθε περισσότερα...)

 • Γνωρίζουμε τους πελάτες μας και τις ανάγκες τους
 • Καλές υπηρεσιακές πρακτικές που θεωρούνται από τους πελάτες ως ορθές και επιτυχημένες
 • Προσφέρουμε στους πελάτες μας την ποιότητα υπηρεσιών που αναμένουν να έχουν από εμάς
 • Παραμένουμε εξυπηρετικοί, με αποτελεσματικότητα και ευθύτητα ακόμα και κάτω από πίεση

Εκτιμούμε την αξία των ανθρώπων που συνεργαζόμαστε (Μάθε περισσότερα...)

 • Σεβόμαστε και παρέχουμε υποστήριξη σε όλους όσους είναι γύρω μας: συναδέλφους, πελάτες η συνεργάτες
 • Άσκηση καλής θέλησης κατά τη συνεργασία μας με άλλους, επιλύοντας όποιες διαφορές με ειρηνικό τρόπο
 • Αφουγκραζόμαστε τις απόψεις των άλλων και τις επιβραβεύουμε όπου χρειάζεται
 • Εμπιστευόμαστε τους άλλους να κάνουν καλή δουλεία συμμετέχοντας στο έργο μας
 • Κερδίζουμε την εμπιστοσύνη την πίστη και την αφοσίωση των άλλων
 • Αποκτούμε γνώσεις και εμπειρίες μέσα από την συνεργασία με τους άλλους
 • Προσφέρουμε, ενθαρρύνουμε και αποζητούμε ανατροφοδότηση σχόλιων και παραλείψεων
 • Αναπτύσσουμε και στηρίζουμε δίκτυα γύρω μας
 • Ενεργοποιούμε τις ανθρώπινες δεξιότητες, ταλέντα και την πολιτισμική πολυμορφία ως πηγή έμπνευσης και ενθάρρυνσης της πλήρους ανάπτυξης των δυνατοτήτων τους
 • Αναγνωρίζουμε την συνεισφορά όλων στην επίτευξη των κοινών σας στόχων και προσδοκιών

Επιδεικνύουμε ηγετικές ικανότητες και αναλαμβάνουμε προσωπικές ευθύνες Ε.Κ.Ε.ί και όπου μας αναλογούν (Μάθε περισσότερα...)

 • Ηγούμαστε διά του παραδείγματος και κάνουμε πράξη τα λόγια μας
 • Ενεργούμε με δυναμισμό και αποφασιστικότητα
 • Προκαλούμε και επιτρέπουμε και σε άλλους να μας προκαλέσουν
 • Διαχειριζόμαστε κινδύνους και αποδεχόμαστε προσωπικές ευθύνες
 • Διατηρούμε ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο στηρίζουμε με ενθουσιασμό και αφοσίωση
 • Αναλαμβάνουμε δράσεις για βελτίωση της διαχείρισης χρόνου και εργασιακής αποδοτικότητας
 • Εξετάζουμε μελλοντικές ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης

Στοχεύουμε σε εργασία υψηλής ποιότητας με μεγάλη άξια για τον πελάτη (Μάθε περισσότερα...)

 • Θέτουμε στόχο για τα καλύτερα αποτελέσματα και σχεδιάζουμε αυστηρά κριτήρια για την άμεση επίτευξη τους
 • προβλέπουμε τυχών εμπόδια και καινοτομούμε για να τα ξεπεράσουμε
 • Δίνουμε σημασία και προσοχή στις λεπτομέρειες
 • Επιδεικνύουμε δυναμισμό και αποφασιστικότητα στην παράδοση ποιοτικής εργασία μέσα στα απαιτούμενα χρονικά πλαίσια και εντός προϋπολογισμού
 • Ελέγχουμε την δουλεία που γίνεται με σκοπό την βελτίωση, παραμένοντας προσηλωμένοι προς την σωστή κατεύθυνση

Παραμένουμε επαγγελματίες σε ότι και αν κάνουμε (Μάθε περισσότερα...)

 • Προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση της αξίας των χρημάτων σας
 • Προσπαθούμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή εργασία που μπορούμε να κάνουμε
 • Παίρνουμε διαχειρίσιμα ρίσκα
 • Αναζητούμε τους καλύτερους και πρωτοπόρους τρόπους διεξαγωγής και αποπεράτωσης του έργου μας
 • Ελέγχουμε συνεχώς την απόδοση, συγκεντρώνουμε αποτελέσματα και επιδιώκουμε συνεχώς τη μάθηση μέσα από λάθη και επιτυχίες
 • Δια βίου μάθηση μέσα από την επαφή μας με κόσμο
 • Επιμέτρηση του έργου μας με ορατά και μετρήσιμα σημεία αναφοράς! προωθούμε ανταλλαγή ορθών πρακτικών και καινοτόμων λύσεων

Αντιλαμβανόμαστε την κοινωνία και το περιβάλλον ως πηγές ευημερίας (Μάθε περισσότερα...)

 • Πράττουμε, σε όλες τις περιπτώσεις, ως υπεύθυνοι πολίτες
 • Σεβόμαστε τους κανόνες ενός κράτους δικαίου και βοηθούμε εταιρείες και προσωπικό προς την ίδια κατεύθυνση
 • Σεβόμαστε την πολιτιστική ποικιλομορφία των ανθρώπων με τους οποιους δραστηριοποιόμαστε
 • Προωθούμε ευκαιρίες για όλους
 • Συμβάλλουμε και επωφελούμαστε ισότιμα από τους πόρους και πηγές γύρω μας
 • Αναγνωρίζουμε ότι μοιραζόμαστε την ευθύνη για τη διατήρηση ενός βιώσιμου περιβάλλοντος, τόσο του φυσικού όσο και αυτό που διαμορφώνεται από την ανθρωπότητα

 

Η αξία που παρέχουμε στους πελάτες μας

Ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού
Οι εργαζόμενοι θα έχουν περισσότερα κίνητρα, παραγωγικότητα και αξιοπιστία και επίσης θα μειωθεί το κόστος στις προσλήψεις και την εκπαίδευση. Ένα σταθερό και αξιόπιστο όνομα στην αγορά θα βοηθήσει σημαντικά τους πελάτες στην προσέλκυση των πιο αξιόλογων υποψηφίων για εργασία.

Προώθηση της επιχειρηματικής καινοτομίας και της μάθησης
Ο εντοπισμός των αναγκών με την συμμετοχή και την συμβολή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων επιτρέπει στους πελάτες μας την καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος λειτουργίας τους και του ευρύτερου αντίκτυπου που έχουν στην κοινότητα . Αυτό θα διευκολύνει τον εντοπισμό και την ανάπτυξη νέων κερδοφόρων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ενίσχυση των πωλήσεων και την αφοσίωση των πελατών
Με ένα πιο ενεργό, διαφανή και ειλικρινή τρόπο αντιμετώπισης και επικοινωνίας με τους πελάτες αυξάνει σημαντικά την αξιοπιστία τους στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας.

Αύξηση διαφοροποίησης της επωνυμίας
Οι Στρατηγικές Ε.Κ.Ε. θέτουν ένα γερό θεμέλιο για την ανάπτυξη καλής φήμης . Με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και σε ένα πλαίσιο ηθικών αξιών , επωνυμίες μπορούν να γίνουν πιο αναγνωρισμένες , σεβαστές και τελικά πιο αξιόπιστες.

Μείωση της έκθεσης σε κίνδυνους μη- οικονομικής φύσεως
Στρατηγικές Ε.Κ.Ε. μειώνουν τους κινδύνους που συνδέονται με κάθε πιθανή και απρόσμενη ζημία στη φήμη και την επιτυχία της εταιρείας . Σε συνδυασμό με ενισχυμένη διαφάνεια καθιστούν τον βασικό παράγοντα για τους επενδυτές να εξετάζουν πιο ευνοϊκά μια τέτοια εταιρεία . Η οικοδόμηση μιας πραγματικής κουλτούρας « κάνε το σωστό και απόδειξε το», μέσα στην εταιρία αντισταθμίζει αυτούς τους κινδύνους.

Ενίσχυση και τήρηση των διεθνών πλαισίων
Μια πρωτοποριακή στρατηγική Ε.Κ.Ε. βοηθά τους πελάτες να συμμορφώνονται με εγχώριες και διεθνείς οδηγίες και κανονισμούς.

Βελτίωση των σχέσεων με τοπικές αρχές και κυβερνητικές αρχές
Οι καλές σχέσεις με κυβερνητικές και τοπικές αρχές, καθιστά μια καλή επιχείρηση ακόμα καλύτερη.