Εφαρμογή του ISO 26000

Σε συνεργασία με τον Διευθύνων Σύμβουλο της CSR Company International - Εφαρμόστε το ISO 26000 σαν ένα πρότυπο Ε.Κ.Ε. με την καλύτερη δυνατή υποστήριξη. Το ISO 26000 σας επιτρέπει να εφαρμόσετε ένα παγκόσμιο αποδεκτό εργαλείο της Ε.Κ.Ε. που θα ενισχύσει την επιχείρησή σας ή ακόμα και να σας καθιερώσει ως ένα προμηθευτή για πελάτες στο εξωτερικό .

Μάθετε περισσότερα...

Το ISO 26000 είναι το σημαντικότερο έγγραφο για την Κοινωνική Ευθύνη σήμερα στον κόσμο . Είμαστε στην πλεονεκτική θέση να υποστηρίξουμε τις προσπάθειές σας για ενσωμάτωση του στην επιχείρησή σας, όντας ένα  ηγετικό και ενεργό μέρος εντός του ISO στην ανάπτυξη  του  και τώρα στη διαδικασία αναθεώρησης και την αξιολόγηση του. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της CSR Company International ευθύνεται και για τα κεφάλαια 5 και 7 του προτύπου τα οποία  ασχολούνται με το ΠΩΣ εφαρμόζεται. Πώς μπορείτε να ξεκινήσετε, πώς να προσδιορίσετε ποια είναι οι βασικοί πυλώνες, που σε σχέση με την επιχείρησή σας πρέπει να ασχοληθείτε, πώς μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με τους ενδιαφερόμενους φορείς  με ουσιαστικό τρόπο και πώς τοποθετείτε όλα αυτά στην επιχειρηματική στρατηγική των καθημερινών εργασιών σας.

Πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν το πρότυπο ISO 26000, αλλά είναι ένα μεγάλο έγγραφο με πολλές σελίδες που καλύπτει όλες τις πτυχές της Κοινωνικής Ευθύνης για κάθε είδους οργανισμό. Για να φιλτράρετε αυτό που έχει σημασία για την επιχείρησή σας και ποιες ενέργειες να κάνετε για υλοποίηση του προσφέρουμε τεχνογνωσία προς όφελος σας με την συνεργασία μας. Μπορούμε επίσης να υποστηρίξουμε επικοινωνιακά τα θέματα αυτά, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, με  ενδιαφερόμενους φορείς και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Σας υποστηρίζουμε , ακόμα και για έλεγχο και επιβεβαίωση της  Κοινωνική Ευθύνης του Οργανισμού σας , με ανεξάρτητη αρχή  που αναλαμβάνει τον έλεγχο  ορθής εφαρμογής του ISO 26000 , ρήτρα 7.6 . , «Ενίσχυση της αξιοπιστίας των κανόνων Ε.Κ.Ε.» .