Στρατηγικές Επικοινωνίας Ε.Κ.Ε.

Χρησιμοποιούμε διαφορετικές επικοινωνιακές στρατηγικές  Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που προσαρμόζονται ατομικά , κατά περίπτωση, στις ανάγκες και τα πρότυπα της εταιρίας και του περιβάλλοντός της . Όλα αυτές οι επικοινωνιακές στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης χωρίζονται σε εσωτερικά και εξωτερικά μέτρα και προσαρμόζονται αναλόγως του έργου . Εργαζόμαστε σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, με πολλά χρόνια εμπειρίας στην αναδιαμόρφωση των εσωτερικής φύσης έργων  Ε.Κ.Ε. στα ευρέως αποδεκτά και αναγνωρισμένα εταιρικά μέτρα.

Αποκλειστικά επίσης προσφέρουμε εξειδικευμένη εργασία σε branding, προϊόντος και επιχειρησιακού πλάνου για Κοινωνικά Υπεύθυνη επιχείρηση που μπορεί να ενισχύσει την θέση σας στην αγορά και να αυξήσει τις πωλήσεις σας  στην προσέλκυση νέων πελατών .

Μάθετε περισσότερα ...

Επικοινωνιακά στάδια κατά τη διάρκεια Έργων Ε.Κ.Ε. :

1. Εισαγωγή - Ανακοίνωση και επεξήγηση της διαδικασίας , τους στόχους και τα οφέλη για τους εργαζόμενους , τους συνέταιρους , τους μετόχους, τους καταναλωτές, τους προμηθευτές και όλα τα όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Ακριβής σχεδιασμός των μέτρων για όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία , καθώς και όλους τους υπαλλήλους και βασικούς εμπλεκόμενους και διαμορφωτές της κοινής γνώμης .

2. Υποστήριξη - κατά τη διάρκεια του έργου . Ανάλογα με το μέγεθος / κλίμακα του έργου θα υπάρχουν διάφορα επικοινωνιακά στάδια:

 • Ευαισθητοποίηση
 • Συμμετοχικά μέτρα
 • Δομές διαλόγου
 • Πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο του έργου
 • Δημιουργία εικόνας
 • Χρήση Έρευνας

Ανάλογα με την ανάγκη και τη διάρκεια των μέτρων, αυτά θα είναι η εσωτερικά ( εργαζόμενοι ) ή εξωτερικά ( συνεργάτες , προμηθευτές, μέτοχοι )

3. Τελικά

α. Εσωτερικά ( Συμμετοχή - επικοινωνία για τους ρόλους και τα οφέλη όλων των εμπλεκόμενων φορέων ) τα επόμενα βήματα , και νέα ολοκληρωμένα πρότυπα.
β. Εξωτερικά :

 • Νέες θέσεις και στρατηγική
 • Νέα εμφάνιση και αίσθηση
 • Νέα φιλοσοφία / μήνυμα / Θεματικές ενότητες
 • Νέα ηχητική και οπτική γλώσσα και ύφος επικοινωνίας  
 • Νέα κανάλια επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης
 • Ενδεχόμενη εκ νέου εμπορική επωνυμία ( διαδικασία ξεκινά με το έργο Ε.Κ.Ε.)

 

Επικοινωνιακά πακέτα

Βασικό
Περιέχει εσωτερική όσο και εξωτερικής φύσης επικοινωνία σε τρεις φάσεις :

 • Εισαγωγή : Πληροφορίες για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη , μικρές εναρκτήριες εκδηλώσεις με μια συνεδρία κατάρτισης για έως και 25 συμμετέχοντες.
 • Υποστηρικτική : αναγνώριση και συνεχής διάλογος με τους ενδιαφερόμενους φορείς
 • Τελική Ανακοίνωση : Δελτία και Υποστήριξη από έντυπο Τύπο.

Γενικό
Βασικό πακέτο συν εμπορική επωνυμία έργου & εκστρατείας

 • Εισαγωγή : Εναρκτήρια εκδήλωση με 3 ημέρες πιστοποιημένη εκπαίδευση των εμπειρογνωμόνων , Ιστοσελίδα του έργου με τα εργαλεία intranet και πληροφορίες σχετικά με το τι εστί Ε.Κ.Ε., η διαδικασία και οι κοινοί στόχοι.
 • Υποστήριξη : Blog και φόρουμ διαλόγου , ενημερωτικά δελτία και Δελτία Τύπου.
 • Τελικό: Εξειδικευμένη εκστρατεία για τις σχετικές ομάδες-στόχους (πελάτες ,διαμορφωτές της κοινής γνώμης , ενδιαφερόμενους φορείς ) από τα ολοκληρωμένα πρότυπα Ε.Κ.Ε..

Ολοκληρωμένο πακέτο
Γενικό συν στρατηγική  ανάπτυξης , επικοινωνιακή  στρατηγική ανάπτυξη ,  δήλωση αποστολής και οράματος.

Συμπεριλαμβάνεται και μια στοχευμένη εκστρατεία διαμόρφωσης εταιρικής εικόνας και εμπορικής επωνυμίας + επικοινωνία της διαδικασίας , το στόχο και το τελικό αποτέλεσμα . Νέα στρατηγική τοποθέτηση  και διατύπωση εταιρικής εικόνας ανάλογα με την δήλωση αποστολής του οργανισμού συμπεριλαμβανομένης και της εμπορικής επωνυμίας του προϊόντος.

 

Πρόσθετα εξειδικευμένα εργαλεία επικοινωνίας

Υποβολή εκθέσεων

 • Ετήσιες εκθέσεις
 • Έκθεση Ε.Κ.Ε., βάσει GRI
 • COP σύμφωνα με το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ

Branding του έργου / Εκστρατεία Έργου :

 • Οπτική αναγνώριση και ταυτοποίηση
 • Οπτικοποίηση και απεικόνιση των στόχων του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής  Ευθύνης
 • Έναρξη / τερματισμός του έργου επωνυμίας ( τόνος ,συχνότητα , ύφος και υφή ,  κανάλια πωλήσεων) γίνονται αναγνωρίσιμα.

Εταιρείες και προϊόντα επωνυμίας

 • Νέα τοποθέτηση και στρατηγική
 • Νέα εμφάνιση και αίσθηση
 • Νέα φιλοσοφία / μηνύματα / θεματικές ενότητες
 • Νέα ηχητική και οπτική γλώσσα επικοινωνίας , τονικότητα
 • Νέα κανάλια επικοινωνίας και στρατηγική των μέσων ενημέρωσης
 • Νέα κανάλια πωλήσεων / προσέγγιση πελατών
 • Αυξανόμενα πρότυπα ποιότητας
 • Έγκριση από την Διεύθυνση νέας διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας