Στρατηγική ΚΕ, υλοποίηση και εφαρμογή

Συμμετέχουμε ενεργά με τους πελάτες μας στη διαμόρφωση Στρατηγικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και των πολιτικών που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη, την υποβολή εκθέσεων Ε.Κ.Ε., για ζητήματα  ενάντια στη διαφθορά και  δωροδοκία και  την ευθυγράμμιση τους με υπάρχουσες θέσεις και αξίες, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες και τους στόχους τους για να μπορέσουν να κατανοήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που η Ε.Κ.Ε. μπορεί να προσδώσει  στους επιχειρηματικούς τους στόχους.

Οι εταιρείες μπορεί να αντιμετωπίσουν διάφορα στάδια εξοικείωσης σχετικά με την Ε.Κ.Ε.. Αυτό, σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησής τους θα καθορίσουν το περιεχόμενο της στρατηγικής: κάποιες μπορεί να πάρουν την απόφαση για υιοθέτηση ενός «ελάχιστου απαραίτητου» , ενώ κάποιες μπορούν να συμμετάσχουν σε στρατηγικές δίνοντας προτεραιότητα σε συγκεκριμένους τομείς και δραστηριότητες. Παρ 'όλα αυτά, μια καλή στρατηγική Ε.Κ.Ε.:

  • Ρυθμίζει τη γενική κατεύθυνση για το που η εταιρεία επιθυμεί να κατευθυνθεί σε θέματα Ε.Κ.Ε.
  • Καθορίζει συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας
  • Καθορίζει τις επόμενες ενέργειες.